Huisreglement


Van Remoortel, dé cash-&-carry groothandel voor decoratie, lifestyle en bloemsierkunst, streeft naar een eerlijke en duurzame business-to-business relatie met zijn professionele klanten.

Op voorlegging van uw identiteitskaart, een geldig BTW-nummer en het officieel bewijs van een gepaste ondernemingsactiviteit (Kruispuntbank, Handelsregister, K-bis) overhandigen wij u bij uw bezoek aan onze firma de klantenkaart samen met uw eerste factuur.

Bij aankopen als nieuwe klant via de webshop ontvangt u een virtuele klantenkaart met uw e-mail adres als login.  De klantenkaart wordt u dan overhandigd bij uw eerste aankoop in onze bedrijfsgebouwen.

Deze klantenkaart is strikt persoonsgebonden.  Zij wordt gescand bij elk fysisch bezoek en is niet overdraagbaar aan derden.  U kan bij een bezoek aan onze firma vergezeld zijn van maximum 2 personen.

U kunt cash betalen, met bankkaart of kredietkaart. Cheques kunnen wij niet aanvaarden.  Gefaktureerde goederen worden niet geruild, noch teruggenomen.  Nog één goede raad, verlies onze interessante factuurkortingen niet uit het oog.

Voor leveringen ten huize proberen we elke bestelling zo efficiënt mogelijk ter verpakken.  Transport- en eventuele verpakkingskosten worden daarom individueel besproken met de dienst verkoop, afhankelijk van het volume, leveringsadres en aard van de goederen.
 

 

label trustwave